loader

MEC Tasarruf ve Enerji sistemleri

Enerji Çözümlerimiz

Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi 

Son yıllarda uzun süren araştırmaların sonucunda insanlar daha temiz, daha güvenli ve daha ucuz yenilenebilir (Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidrolik, Biyokütle ve Hidrojen) enerji kaynaklarını kullanmaya yöneldiler. Gelişen teknolojiler sayesinde maliyetlerin düşmesiyle beraber dünyada yenilenebilir enerji kullanımı ciddi paylar almaya başlamıştır. Yapılan araştırmalarda yenilenebilir enerji tüketiminin, dünya genelinde toplam enerji tüketiminin %20’sini aştığı belirtilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş Enerji sistemlerinde en önemli unsurlardan biri güneş panelleridir. Bu paneller silikon hücreleri sayesinde düşen ışığı ve ısıyı doğrudan elektrik enerjisine çevirerek kullanılabilir hale getirmektedir. Birçok güneş panel çeşidi olmakla birlikte, bunların seçimi, ihtiyaç duyulan elektrik miktarına bağlı montaj şekli ve kurulduğu ortam koşulları ile ilişkilidir.

Biyo kütle

Biyo kütle

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK); “Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını” Biyokütle; “İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını,” tanımlamaktadır.

Biyokütleden elde edilen enerjiye ise biyokütle enerjisi denilmektedir. Biyokütle enerjisi; Orman atıklarından, Enerji ormanlarından, Tarım atıklarından, Bitkisel artıklardan (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), Enerji bitkilerinden (Yağlı tohum bitkileri (ayçiçek, kolza, soya, aspir, pamuk, v.b), Karbonhidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, v.b), Elyaf bitkileri (keten, kenevir, v.b.), Hayvansal Atıklar’dan (Tezek gibi ), Şehirsel ve Endustriyel atıklardan, Çöpler’den (Organik), Alglerden (Su yosunlarından), Bitkisel ve Hayvansal yağlardan elde edilmektedir. Ayrıca, Biyokütle enerji santrallarından, cinsine gore, elektrik üretimiyle beraber, Biyogaz, Etanol, Hidrojen, Metan, Metanol, Motorin gibi yakıtlar elde edildiği gibi, organik gübre üretimi de gerçekleştirilmektedir. Faydalarına gelince; Çevre kirliliği, Sera etkisi oluşturmaması, Asit yağmurlarına yol açmaması, Çöp ve pis koku sorunundan kurtulunması, Sosyo-ekonomik gelişmelerde önemli olması başlıca sayılabileceklerdendir.

Toprak Kaynaklı Isı Sistemleri çözümleri

Toprak Kaynaklı Isı Sistemleri çözümleri

Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımlarından biride Isı Pompalarıdır. Çevreci, düşük enerji kullanımı ve performans katsayısı yüksekliği ile birlikte “Isı Pompaları” kullanımı şimdilerde cazip hale gelmiştir.
Isı Pompalarının çalışma prensibi en basit anlamıyla; düşük sıcaklıktaki ısı kaynağından, yüksek sıcaklıktaki ısı kaynağına ısının iletilmesi olarak tanımlanabilir. Bu pompalar toprak, su ve hava gibi kaynaklardan yararlanılır ve kullanıldığı kaynağa göre isimlendirilir.
En yaygın kullanımlardan biri toprak kaynaklı Isı Pompalarıdır ve yatay tip, dikey tip diye ikiye ayrılır.
Isı pompalarının her geçen gün artan önemi için güzel bir örnek de, evlerdeki enerji tüketimidir. Bir evin en büyük enerji ihtiyacı, (aydınlatma, mutfak, sıcak su, elektronik cihazlar vb. tüketimler göz önüne alındığında), yaklaşık %70-80 değerle ısınma kısmıdır.

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, toplumsal alanlarında, iş yerlerinde ve binalarda normal yaşam koşullarının ve hizmet kalitesinin, sanayi ve ticari işletmelerde ise üretim kalitesinin ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet ve/veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.
Enerji tasarrufu ise; enerji verimliliği ile sağlanan tüketimin azaltılmasının ve bunu sağlayan unsurların, doğru yatırımı ve yerinde kullanımı ile sağlanan kazanımdır.