loader

Güneş Enerjisi Çözümleri

Güneş enerjisinden elektrik üretimi ve öztüketimde kullanımı

Güneşin yaydığı ısı ve ışık enerjisi, güneş panelleri ile elektrik enerjisine dönüştürülür. Panellerden elde edilen DC gerilim;

  • AC gerilimine (inverter) dönüştürülerek kullanılabilir,

  • Akülerde daha sonra kullanılmak üzere depolanabilir,

  • DC olarak tüketilebilir (LED aydınlatma vb)

Elde edilen elektrik enerjisinin fazlası, şebekeye verilebilir.

Güneş panellerinden yeterli enerji alınamadığı zamanlarda, şebekeden enerji sağlanır.